Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Dagboek

Titel: Dagboek
Auteur: Edmond de Goncourt
Uitgever: De Arbeiderspers
Pagina's: 503 pagina's
ISBN: 978-90-295-1794-2
Rating:
Het dagboek dat de gebroeders Edmond en Jules de Goncourt in 1851 begonnen zijn, bevat een schat aan gegevens over het Parijse literaire leven. Meer dan vijfendertig jaar is het in het diepste geheim bijgehouden. Niemand heeft ooit vermoed dat de gebroeders na hun bezoeken, diners of salonbijeenkomsten een vaak zo genadeloos verslag neerschreven van alles wat ze hadden gehoord en gezien. Vele grootheden zoals Sainte-Beuve, Gautier, Flaubert en Zola passeren de revue. Maar tal van mindere personages uit de wereld van kunst, politiek en wetenschap zijn eveneens in het dagboek geportretteerd. Ook over hun eigen gevoelens en ideeen lichten de Goncourts ons uitvoerig in. Zij streven in ieder opzicht naar absolute eerlijkheid. Toen Edmond vanaf 1887 een keuze uit zijn dagboek begon te publiceren, ontstond er grote onrust en is verschillende keren geprobeerd verdere verschijningen te voorkomen. Het complete dagboek mocht, volgens testamentaire beschikking, pas twintig jaar na de dood van Edmond worgen uitgegeven. Maar in 1916 bleek een volledige uitgave onmogelijk: er waren nog te veel mensen in leven. Het heeft tot 1956 geduurd voordat het complete dagboek kon verschijnen. De Goncourts hebben het dagboek als hun meest belangrijke werk beschouwd, belangrijker dan hun romans of hun historische studies. Zij hebben daarin meer dan gelijk gekregen: hun Journal heeft zich een plaats veroverd als een van de belangrijkste dagboeken van de wereldliteratuur, een tijdsdocument zonder weerga. Voor het eerst is een representatieve keuze uit het dagboek in het Nederlands vertaald.
Het Journal van de gebroeders Edmond en Jules de Goncourt loopt van december 1851 tot juli 1896. De bijna vijfduizend bladzijden tekst konden eerst in 1956 integraal worden uitgegeven. Een kleine, maar representatieve selektie heeft nu geleid tot een Nederlandse editie. Of de Goncourts er inderdaad in geslaagd zijn, zoals ze nogal pretentieus beoogden, het veranderende leven vast te leggen en het nageslacht een beeld van hun tijd te geven, is zeer de vraag. Wat in ieder geval wel gelukt is in hun portrettengalerij van voornamelijk schrijvers en andere kunstenaars, is een ontmythologisering van allerlei grootheden. Jules (1830-1870) en Edmond (18322-1896) betonen zich beurtelings warm, hartelijk en fel, venijnig jegens hun kennissenkring, ze blijken behept met vooroordelen, zijn elitair en onbescheiden genoeg zich als grote kunstenaars te beschouwen en ze strooien met leuke anekdotes en aforismen. Naarmate leven en gebreken vorderen, wordt de toon overigens somberder. Het uitgebreide notenapparaat werkt verhelderend. Alle lof voor vertaler en uitgever.

Reacties op 'Dagboek' van Edmond de Goncourt:

Nog geen account?Log in en reageer Volg deze discussie