Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wortel, Maartje - IJstijd

Discussietips over:

Wilt u IJstijd bespreken in uw leeskring? Onderstaande discussietips helpen u op weg.

1. Welk beeld heeft u van James en Marie? Voelt u zich bij hen betrokken? Waarom wel of niet?

2. Welke ontwikkeling(en) maken James en Marie door en hoe beoordeelt u die?

3. In hoeverre vindt u James’ karakter vooral bepaald door erfelijkheid en milieu?

4. Op welke manier(en) uit zich de stilstand in James’ leven?

5. Waarom is Trout Fishing in Amerca van Richard Brautigan James’ lievelingsboek? Wat vindt u van die voorliefde?

6. James schrijft twee korte verhalen, waarvan uitsluitend de titel wordt vermeld (p. 187). Waarover zouden die verhalen volgens u gaan?

7. Waardoor mislukt de relatie tussen James en Marie? Wie vindt u daaraan het meest schuldig en waarom?

8. Marie stelt: ‘Als je van me houdt zoals je zegt dat je doet, had je me op mijn fouten moeten wijzen’ (p. 190). James: ‘Als je van iemand houdt horen de fouten erbij’ (p. 191). Wat is uw standpunt hierover?

9. Wat is volgens u de oorzaak of wat zijn de oorzaken van Maries anorexia? Hoe beoordeelt u die?

10. Wat is uw mening over de verschillende literatuuropvattingen die door enkele personages worden verwoord?

11. Met name James’ vader en de schrijver Chuck uiten zich in nogal tegendraadse en soms paradoxale oneliners en aforismen. Welke zijn u opgevallen en hoe duidt u ze?

12. Zowel de scènes die spelen in het heden als die in het verleden zijn vrijwel geheel in de tegenwoordige tijd geschreven. Hoe heeft u dat ervaren?

13. Welk beeld schetst Maartje Wortel in de roman van het boekenvak? Hoe heeft u die typering ervaren?

14. In hoeverre is er volgens u sprake van een open of een gesloten eind?

15. De roman kreeg over het algemeen goede recensies. In NRC Handelsblad (17 januari 2014) maakte Arjen Fortuin wel de volgende kanttekening: ‘Uit IJstijd blijkt hoe goed ze (Wortel, red.) een verhaal kan vertellen, maar veel minder blijkt waarom ze juist dit verhaal wil vertellen.’ Hoe denkt u over deze kritische noot?

16. De schrijfstijl van Wortel wordt in recensies getypeerd als zelfverzekerd en vol lef. Op wat voor kenmerken van de stijl hebben deze typeringen betrekking denkt u? Hoe waardeert u deze?


Discussietips ontwikkeld door Lucas Kruse © NBD Biblion.

Nog geen account?Log in en reageer Volg deze discussie