Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Spelregels

DeBoekensalon.nl is dé community voor iedereen die van lezen houdt. Dit betekent dat er op deBoekensalon.nl een belangrijk rol is weggelegd voor de content die door de gebruikers wordt geplaatst. Schroom dus zeker niet om jouw goed onderbouwde mening of aanvullende informatie te geven.
NBD Biblion behoudt zich het recht voor de aanwezige gegevens, materialen en diensten op deBoekensalon.nl te veranderen of te verwijderen zonder voorafgaande melding. Om dit te voorkomen, dien je je te houden aan de volgende regels. Veel van deze spelregels vallen onder de noemer ‘normaal gebruik’ en zijn eigenlijk vanzelfsprekend:
 

- DeBoekensalon.nl mag niet gebruikt worden voor onwettige zaken.

- Gebruikers mogen deBoekensalon.nl niet gebruiken om iemand te beledigen, te bedreigen of te treiteren.

- Het profiel van gebruikers die de mogelijkheid tot het geven van commentaar misbruiken kan worden verwijderd. 

- Gebruikers mogen deBoekensalon.nl niet gebruiken voor reclamedoeleinden.

- Het is niet toegestaan expliciet pornografische plaatjes in de catalogus op te nemen.

- Je gebruikersnaam mag niet expliciet of impliciet een belediging, scheldwoord of onwelvoeglijke taal bevatten.

- Je gebruikersnaam mag niet dusdanig gekozen zijn dat de indruk wordt gewekt dat deze van deBoekensalon.nl afkomstig is.

- Controleer je spelling en grammatica. Uiteraard respecteren we de bijdragen van dyslectici en mensen die de Nederlandse taal beperkt machtig zijn, maar slordige bijdragen die zonder na te denken of nagelezen te zijn worden geplaatst, kunnen worden verwijderd.

- Trollen is niet toegestaan. Een reactie van bezoekers willen uitlokken mag, maar zeuren met geen ander doel dan verstoren, mag niet.

- Onderbouw je mening. Overtuig bezoekers met je argumenten, niet door te schreeuwen en je standpunt in hoofdletters weer te geven.

- Over acties en uitslagen daarvan wordt niet gecorrespondeerd. DeBoekensalon.nl behoudt zich het recht voor acties voortijdig te stoppen of te wijzigen.